PROGRAM FORUM

Agendę nadchodzącego Forum przygotowaliśmy w oparciu o najnowsze dane z rynku i Państwa feedback.
Jak co roku starannie, wybraliśmy te kwestie, które realnie rzutują na kondycję branży, współpracę i planowane strategie.

W tym roku wraz z liderami rynku omówimy, m.in.:

najnowsze dane i prognozy dla sektora budownictwa:
kluczowe wskaźniki, obszary zagrożeń oraz konsekwencje zmian dla graczy

w sektorze mieszkaniowym:
analizę potencjału, wpływ programów rządowych oraz strategie inwestycyjne kluczowych graczy.
w sektorze komercyjnym:
dalszy rozwój w regionach i najbardziej perspektywiczne segmenty. Inwestycje, wskaźniki, scenariusze rozwoju na 2019 r.
w sektorze infrastruktury:
analizę projektów i scenariusze rozwoju w świetle danych. Punkty krytyczne, finansowanie i strategie współpracy.
w sektorze materiałów budowlanych:
prognozy i konsekwencje zmian, nowe formaty sprzedaży oraz politykę cenową

AGENDA FORUM BUDOWNICTWO W POLSCE 2019

4 października 2018 r., czwartek


9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Oficjalne otwarcie Forum i sesja networkingowa

BUDOWNICTWO 2019: HORYZONT ZMIAN I SCENARIUSZE DZIAŁAŃ

9:45

SYTUACJA MAKROEKOMICZNA I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Nowe inwestycje i polityka przetargowa w świetle realizowanych oraz planowanych projektów

Zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

10:50

Budownictwo wczoraj i dziś - najważniejsze projekty XX w i nowe kierunku rozwoju branży

Wystąpienie przedstawiciela PZPB

10:00

Trendy globalne a kondycja polskiego rynku – główne czynniki zmian i ich konsekwencje dla polskiej gospodarki

Wystąpienie gościa specjalnego

10:15

PROGNOZY I DANE PMR
Kondycja sektora w liczbach – kluczowe wskaźniki, obszary zagrożeń i prognozowane zmiany

Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Wyniki branży w 2018 oraz prognozy na 2019, czynniki wzrostu oraz główne ograniczenia
 • Rentowność branży - czy czeka nas powtórka sprzed 5 lat?
 • Indeks koniunktury budowlanej PMR - ocena aktualnego tempa rozwoju branży
 • Najważniejsze trendy rynkowe – wnioski z najnowszych badań PMR wśród małych i dużych firm wykonawczych
Sesja pytań i odpowiedzi

10:35

OCENA SEKTORA OKIEM WYKONAWCÓW
Gwałtowny wzrost i co dalej. Wyzwania branży i strategie ‘na zakręcie’: zasoby, finansowanie, rozwój.

Moderator: Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

Paneliści:
Jerzy Werle, Prezes Zarządu, WARBUD
Józef Adam Zubelewicz, Prezes Zarządu, ERBUD
Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu, KARMAR

11:25

Przerwa na kawę

11:45

DANE i PROGNOZY PMR:
Wartość rynku materiałów budowlanych i scenariusze rozwoju: formaty, siła nabywcza, dynamika sprzedaży
Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR
Jarosław Frontczak, Główny Ekspert Sektora Retail, PMR

 • Rekordowe wyniki w branży materiałów budowlanych -
  jaki jest jeszcze potencjał na polskim rynku?
 • Dynamika i przewidywalność cen - kto zyska, kto straci?
 • Dystrybucja materiałów budowlanych - ocena udziału poszczególnych kanałów sprzedaży na rynku
 • Perspektywa odbiorców - wnioski z najnowszych badań PMR wśród małych i dużych firm wykonawczych
Sesja pytań i odpowiedzi

12:00

OCENA RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Konsekwencje zmian i kluczowe wyzwania dystrybucji materiałów budowlanych - innowacje, marże, współpraca

Wśród Panelistów:
Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu, SiG
Ryszard Jędrzejewski, Prezes Zarządu, INSTAL KONSORCJUM

12:45

TECHOLOGIE W BUDOWNICTWIE
Sposoby usprawnienia przepływu informacji i podniesienia efektywności zarządzania projektem budowlanym

Case study

12:55

Lunch


ANALIZA SEKTOROWA

RYNEK MIESZKANIOWY

13:45

DANE I PROGNOZY PMR
Rządowe zapowiedzi a sytuacja w sektorze – główne wskaźniki i prognozowane zmiany w budownictwie jednorodzinnym oraz wielomieszkaniowym
Michał Bundyra, Szef Zespołu Ekonometryków, PMR
Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Ocena wielkości rynku 2018 oraz szacowanej dynamiki na 2019 r.
  Jak duża przestrzeń na wzrost pozostanie - porównanie wskaźników Polski i wybranych krajów
 • Wpływ programów rządowych na rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • Wzrost mobilności Polaków - nowy typ klienta?
 • Deweloper czy inwestor indywidualny - kto rządzi na rynku?
  Przegląd najważniejszych inwestycji, wyników sprzedaży i strategii wiodących deweloperów
Sesja pytań i odpowiedzi

14:05

DYSKUSJA PANELOWA
Popyt na rynku a planowane projekty – kolejne rekordy sprzedaży? Ocena potencjału, realizacja projektów oraz strategie inwestycyjne w sektorze mieszkaniowym

Paneliści:
Andżelika Cieślowska, Prezes Zarządu, DORACO
Andrzej Czapczuk, Wiceprezes Zarządu, F.B.I TASBUD
Nikodem Iskra, Prezes Zarządu, MURAPOL

RYNEK KOMERCYJNY

14:50

DANE I PROGNOZY PMR
Rozwój w regionach i najbardziej perspektywiczne segmenty - inwestycje, wskaźniki, scenariusze rozwoju 2019

Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Rekordowa wielkość branży budownictwa komercyjnego -
  co za nią stoi?
 • Kluczowe segmenty budownictwa niemieszkaniowego
 • Strategie największych inwestorów oraz przegląd najważniejszych projektów
 • Ocena potencjału rynków lokalnych vs. największych aglomeracji, rynek gruntów
Sesja pytań i odpowiedzi

15:10

NOWE KIERUNKI ROZWOJU MIAST
Wiodące trendy rozwoju miast a budownictwo w Polsce –
wizja, projekty, realizacja, efektywność

Case study

15:20

DYSKUSJA PANELOWA
Strategie inwestycyjne 2019 i najbardziej perspektywiczne formaty – wiodące trendy, obszary wyzwań i rozwój w regionach

Wśród zaproszonych Panelistów:
Jadwiga Kosińska, ‎Country Construction Officer, Managing Director, HB REAVIS
Anna Malcharek, Dyrektor Zarządzająca, GEMINI HOLDING
Andrzej Wroński, Group Head of Asset Management, P3

16:00

Przerwa kawowa

INFRASTRUKTURA

16:20

DANE I PROGNOZY PMR
Kondycja sektora i realizacja projektów w świetle najnowszych danych – punkty krytyczne, finansowanie i prognozowane scenariusze

Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Wpływ polityki rządowej i samorządowej na rozwój budownictwa infrastrukturalnego
 • Możliwy wzrost liczby upadłości - co sprawia, że jest prawdopodobny
 • Struktura branży: wielkość i dynamika poszczególnych podsegmentów
 • Przegląd największych inwestycji inżynieryjnych zakontraktowanych w 2018 r.
Sesja pytań i odpowiedzi

16:40

DYSKUSJA PANELOWA
Planowane projekty vs. realizacja – obszary zagrożeń, przyszłe strategie i możliwe strategie współpracy w oczach praktyków

Wśród zaproszonych Panelistów:
Mariusz Serżysko, Dyrektor Generalny, PBDiM
Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu, NDI
Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP PLK

17:30

Podsumowanie Forum

17:40

Zakończenie Forum


Aby pobrać pełną agendę, wypełnij formularz:


* oznacza pole obowiązkowe