V Forum Budownictwo w Polsce 2021 już 1 października 2020

Hotel Renaissance Airport, Warszawa

Znamy nowe prognozy dla sektora budownictwa i plany liderów na kolejny 2020 rok.

10 października, jak co roku spotkaliśmy się w gronie 150 kluczowych wykonawców, deweloperów, producentów materiałów budowlanych a także środowisk branżowych oraz inwestorów, aby omówić sytuację w sektorze i prognozy na kolejny rok. 90% obecnych na sali osób stanowili przedstawiciele zarządów realnie wpływający na kształt sektora w Polsce. Wydarzenie ponownie potwierdziło swój opiniotwórczy charakter.

Jak kształtują się prognozy na kolejny rok?

Wśród uczestników rynku panuje umiarkowany optymizm: sondy przeprowadzone podczas Forum pokazały, że większość głosujących spodziewa się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 2019 i 2020 r., choć w ich opinii może wystąpić dalsze pogorszenie rentowności.
Z licznych dyskusji i wypowiedzi uczestników Forum wyłania się najważniejszy wniosek: w najbliższym czasie największym wyzwaniem w dużych firmach budowlanych (choć oczywiście nie wszystkich) będzie nie zwiększanie sprzedaży, a raczej stabilizacja przychodów i poprawa rentowności. Głównym problemem zgłaszanym zarówno przez badane firmy, jak i uczestników Forum PMR jest niedobór pracowników w budownictwie. W obliczu rekordowo niskiego bezrobocia w Polsce nieuniknionym są więc także w budownictwie działania podnoszące efektywność pracy (automatyzacja, informatyzacja, innowacyjne materiały ułatwiające montaż, czy zwiększony udział prefabrykacji).

Każdy segment rynku rządzi się swoimi prawami i w każdym działania w tych kierunkach muszą być dostosowane do możliwości technicznych i wymagań klientów. W dłuższym okresie czasu nie ma przed nimi odwrotu.

Plany wiodących graczy i najważniejsze zmiany

Wydarzenie było okazją do otrzymania z pierwszej ręki najnowszych wskaźników i prognoz PMR – dotyczących sektorów: infrastruktury, mieszkaniowego, komercyjnego, a także na rynku materiałów budowlanych. Tradycyjnie swoją oceną i planami rozwoju, podzielili się w tym roku przedstawiciele zarządu m.in. następujących firm: Budimex, Erbud, Unibep, PORR, Polimex-Mostostal, Doraco, Mirbud, Trakcji PRKiI, Strabag, Mostostal-Warszawa, Eurovia, Aluprof, Selena, Pekabex, Atal, Robyg, Vantage Development, Echo Investment i inni.

Do zobaczenia za rok!

W imieniu organizatora, firmy PMR dziękujemy wszystkich uczestnikom i panelistom wydarzenia za doskonałą atmosferę, otwartość i merytoryczne dyskusje. Partnerom wydarzenia: PZPB, Builder, DLA Piper, e-Point oraz wszystkim partnerom medialnym dziękujemy za wsparcie merytoryczne oraz medialne. Już wkrótce do pobrania pełna relacja z wydarzenia z głównymi wnioskami. Do zobaczenia za rok!

KLUCZOWE FAKTY

Doroczne spotkanie branży – PONAD 150 DECYDENTÓW w jednym miejscu!

Połączenie KLUCZOWYCH DANYCH I PROGNOZREALNYMI PLANAMI LIDERÓW

Analiza 5 NAJWAŻNIEJSZYCH OBSZARÓW: makroekonomia oraz sektory: mieszkaniowy, komercyjny, infrastruktura, materiały budowlane

Podsumowanie dynamicznego roku i najbardziej prawdopodobne SCENARIUSZE 2020 - strategie ROZWOJU I WSPÓŁPRACY w sektorze

PLANY INWESTORÓW I WYKONAWCÓW oraz opinie wiodących producentów w branży

WŚRÓD EKSPERTÓW IV EDYCJI

TAK BYŁO PODCZAS IV FORUMProfil uczestników Forum Budownictwo

Profil reprezentowanych firm Forum Budownictwo

MIEJSCE FORUM

RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL

Ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa