Doroczne Forum & Premiera Raportu PMR

BUDOWNICTWO W POLSCE 2019

KIERUNKI ZMIAN I STRATEGIE DECYDUJĄCE O KSZTAŁCIE RYNKU!

zgłoś udział

CEL FORUM

To tutaj, co roku spotykamy się w branżowym gronie aby wspólnie omówić kondycję sektora, prognozy i strategie na nadchodzący rok. Dzięki obecności decydentów - przedstawicieli zarządów wykonawców, deweloperów, producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, to tutaj tworzy się realny obraz budownictwa w Polsce i wizje na przyszłość.

Tym razem, podsumujemy przełomowy rok 2018 i ocenimy scenariusze oraz ryzyka dla branży, czekające „za zakrętem”. Omówimy kluczowe wskaźniki, plany liderów i możliwości współpracy w sektorach: mieszkaniowym, komercyjnym, infrastrukturze oraz na rynku dystrybucji materiałów budowlanych.
Warto tu być!

KLUCZOWE FAKTY

Doroczne spotkanie najważniejszych graczy rynku – PONAD 150 DECYDENTÓW w jednym miejscu!

Najnowsze DANEPROGNOZY dla SEKTORA oraz STRATEGIE LIDERÓW rynku
5 KLUCZOWYCH SEKTORÓW: makroekonomia, mieszkaniowy, komercyjny, infrastruktura, materiały budowlane
OCENY, DYSKUSJE I SPOTKANIA z osobami realnie kształtującymi rynek

W GRONIE EKSPERTÓW

PREMIERA RAPORTU!

Jak co roku, uczestnicy forum, mają możliwość otrzymania w pierwszej kolejności i specjalnej cenie,
niepublikowanych danych
pochodzących z najnowszego raportu PMR:

„Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2018 - Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

O POPRZEDNIEJ EDYCJI

MIEJSCE FORUM

RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL

Ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa