PROGRAM FORUM

Agendę nadchodzącego Forum przygotowaliśmy w oparciu o najnowsze dane z rynku i Państwa feedback.
Jak co roku starannie, wybraliśmy te kwestie, które realnie rzutują na kondycję branży, współpracę i planowane strategie.

W tym roku wraz z liderami rynku omówimy, m.in.:

najnowsze dane i prognozy dla sektora budownictwa:
kluczowe wskaźniki, obszary zagrożeń oraz konsekwencje zmian dla graczy

w sektorze mieszkaniowym:
analizę potencjału, wpływ programów rządowych oraz strategie inwestycyjne kluczowych graczy.
w sektorze komercyjnym:
dalszy rozwój w regionach i najbardziej perspektywiczne segmenty. Inwestycje, wskaźniki, scenariusze rozwoju na 2019 r.
w sektorze infrastruktury:
analizę projektów i scenariusze rozwoju w świetle danych. Punkty krytyczne, finansowanie i strategie współpracy.
w sektorze materiałów budowlanych:
prognozy i konsekwencje zmian, nowe formaty sprzedaży oraz politykę cenową

AGENDA FORUM BUDOWNICTWO W POLSCE 2019

4 października 2018 r., czwartek


9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Oficjalne otwarcie Forum i sesja networkingowa

BUDOWNICTWO 2019: HORYZONT ZMIAN I SCENARIUSZE DZIAŁAŃ

9:45

Nowe inwestycje i polityka przetargowa w świetle realizowanych oraz planowanych projektów

Zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

9:50

Budownictwo wczoraj i dziś: najważniejsze projekty XX w. i nowe kierunku rozwoju branży

Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny, POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECZHNIKÓW BUDOWNICTWA

10:00

SYTUACJA MAKROEKOMICZNA I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Wystąpienie gościa specjalnego
Trendy globalne a kondycja polskiego rynku – główne czynniki zmian i ich konsekwencje dla polskiej gospodarki

Witold M.Orłowski, profesor nauk ekonomicznych

10:20

PROGNOZY I DANE PMR
Kondycja sektora w liczbach – kluczowe wskaźniki, obszary zagrożeń i prognozowane zmiany

Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Wyniki branży w 2018 oraz prognozy na 2019, czynniki wzrostu oraz główne ograniczenia
 • Rentowność branży - czy czeka nas powtórka sprzed 5 lat?
 • Indeks koniunktury budowlanej PMR - ocena aktualnego tempa rozwoju branży
 • Najważniejsze trendy rynkowe – wnioski z najnowszych badań PMR wśród małych i dużych firm wykonawczych
Sesja pytań i odpowiedzi

10:35

OCENA SEKTORA OKIEM WYKONAWCÓW
Gwałtowny wzrost i co dalej. Wyzwania branży i strategie ‘na zakręcie’: zasoby, finansowanie, rozwój.

Moderator: Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

Paneliści:
Artur Popko, Członek Zarządu, BUDIMEX
Piotr Kledzik, Prezes Zarządu, PORR
Jerzy Werle, Prezes Zarządu, WARBUD
Józef Adam Zubelewicz, Prezes Zarządu, ERBUD
Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu, KARMAR
Jan Styliński, Prezes Zarządu, PZPB

11:25

Przerwa na kawę

11:45

DANE i PROGNOZY PMR:
Wartość rynku materiałów budowlanych i scenariusze rozwoju: formaty, siła nabywcza, dynamika sprzedaży
Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR
Jarosław Frontczak, Główny Ekspert Sektora Retail, PMR

 • Rekordowe wyniki w branży materiałów budowlanych -
  jaki jest jeszcze potencjał na polskim rynku?
 • Dynamika i przewidywalność cen - kto zyska, kto straci?
 • Dystrybucja materiałów budowlanych - ocena udziału poszczególnych kanałów sprzedaży na rynku
 • Perspektywa odbiorców - wnioski z najnowszych badań PMR wśród małych i dużych firm wykonawczych
Sesja pytań i odpowiedzi

12:00

OCENA RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Konsekwencje zmian i kluczowe wyzwania dystrybucji materiałów budowlanych - innowacje, marże, współpraca

Wśród Panelistów:
Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu, SiG
Ryszard Jędrzejewski, Prezes Zarządu, INSTAL KONSORCJUM
Piotr Kozina, Pełnomocnik Zarządu ds. Sieci – Audytor, GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE

12:45

TECHOLOGIE W BUDOWNICTWIE
Sposoby usprawnienia przepływu informacji i podniesienia efektywności zarządzania projektem budowlanym

Case study

12:55

Lunch


ANALIZA SEKTOROWA

RYNEK MIESZKANIOWY

13:45

DANE I PROGNOZY PMR
Rządowe zapowiedzi a sytuacja w sektorze – główne wskaźniki i prognozowane zmiany w budownictwie jednorodzinnym oraz wielomieszkaniowym
Michał Bundyra, Szef Zespołu Ekonometryków, PMR
Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Ocena wielkości rynku 2018 oraz szacowanej dynamiki na 2019 r.
  Jak duża przestrzeń na wzrost pozostanie - porównanie wskaźników Polski i wybranych krajów
 • Wpływ programów rządowych na rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • Wzrost mobilności Polaków - nowy typ klienta?
 • Deweloper czy inwestor indywidualny - kto rządzi na rynku?
  Przegląd najważniejszych inwestycji, wyników sprzedaży i strategii wiodących deweloperów
Sesja pytań i odpowiedzi

14:05

DYSKUSJA PANELOWA
Popyt na rynku a planowane projekty – kolejne rekordy sprzedaży? Ocena potencjału, realizacja projektów oraz strategie inwestycyjne w sektorze mieszkaniowym

Paneliści:
Andżelika Cieślowska, Prezes Zarządu, DORACO
Andrzej Czapczuk, Wiceprezes Zarządu, F.B.I TASBUD
Nikodem Iskra, Prezes Zarządu, MURAPOL

RYNEK KOMERCYJNY

14:50

DANE I PROGNOZY PMR
Rozwój w regionach i najbardziej perspektywiczne segmenty - inwestycje, wskaźniki, scenariusze rozwoju 2019

Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Rekordowa wielkość branży budownictwa komercyjnego -
  co za nią stoi?
 • Kluczowe segmenty budownictwa niemieszkaniowego
 • Strategie największych inwestorów oraz przegląd najważniejszych projektów
 • Ocena potencjału rynków lokalnych vs. największych aglomeracji, rynek gruntów
Sesja pytań i odpowiedzi

15:10

NOWE KIERUNKI ROZWOJU MIAST
Wiodące trendy rozwoju miast a budownictwo w Polsce –
wizja, projekty, realizacja, efektywność

Case study

15:20

DYSKUSJA PANELOWA
Strategie inwestycyjne 2019 i najbardziej perspektywiczne formaty – wiodące trendy, obszary wyzwań i rozwój w regionach

Moderator:
Mira Kantor-Pikus, Partner, Equity, Debt & Structured Finance, CUSHMAN & WAKEFIELD
Wśród Panelistów:
Jadwiga Kosińska, ‎Country Construction Officer, Managing Director, HB REAVIS
Marcin Panek, Capital Resources Director, GOLUB GETHOUSE
Piotr Skalski, Prezes Zarządu, SKALSKI

16:00

Przerwa kawowa

INFRASTRUKTURA

16:20

DANE I PROGNOZY PMR
Kondycja sektora i realizacja projektów w świetle najnowszych danych – punkty krytyczne, finansowanie i prognozowane scenariusze

Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Wpływ polityki rządowej i samorządowej na rozwój budownictwa infrastrukturalnego
 • Możliwy wzrost liczby upadłości - co sprawia, że jest prawdopodobny
 • Struktura branży: wielkość i dynamika poszczególnych podsegmentów
 • Przegląd największych inwestycji inżynieryjnych zakontraktowanych w 2018 r.
Sesja pytań i odpowiedzi

16:40

DYSKUSJA PANELOWA
Planowane projekty vs. realizacja – obszary zagrożeń, przyszłe strategie i możliwe strategie współpracy w oczach praktyków

Wśród zaproszonych Panelistów:
Mariusz Serżysko, Dyrektor Generalny, PBDiM
Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu, NDI
Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP PLK

17:30

Podsumowanie Forum

17:40

Zakończenie Forum


Aby pobrać pełną agendę, wypełnij formularz:


* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PMR Ltd sp. z.o.o moich danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Privacy Policy and Terms and Conditions
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest PMR Ltd sp. z.o.o , ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

* oznacza pole obowiązkowe