AGENDA FORUM BUDOWNICTWO W POLSCE 2019

4 października 2018 r., czwartek


9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Oficjalne otwarcie Forum i sesja networkingowa

BUDOWNICTWO 2019: HORYZONT ZMIAN I SCENARIUSZE DZIAŁAŃ

9:45

Nowe inwestycje i polityka przetargowa w świetle realizowanych oraz planowanych projektów

Zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

9:50

Budownictwo wczoraj i dziś: najważniejsze projekty XX w. i nowe kierunku rozwoju branży

Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny, POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECZHNIKÓW BUDOWNICTWA

10:00

SYTUACJA MAKROEKOMICZNA I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Wystąpienie gościa specjalnego
Trendy globalne a kondycja polskiego rynku – główne czynniki zmian i ich konsekwencje dla polskiej gospodarki

Witold M.Orłowski, profesor nauk ekonomicznych

 • Czy kryzys się skończył? Co nas jeszcze może czekać
  w światowej i europejskiej gospodarce
 • Nowe wyzwania dla Polski: wzrost w warunkach zerowego bezrobocia. Co to oznacza dla konkurencyjności i rozwoju?
  Jak to się ma do niskiej stopy inwestycji?
 • Polska w UE: czego możemy się spodziewać po nowym budżecie? Co z euro? A co jeśli…?

10:20

PROGNOZY I DANE PMR
Kondycja sektora w liczbach – kluczowe wskaźniki, obszary zagrożeń i prognozowane zmiany

Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Wyniki branży w 2018 oraz prognozy na 2019, czynniki wzrostu oraz główne ograniczenia
 • Rentowność branży - czy czeka nas powtórka sprzed 5 lat?
 • Indeks koniunktury budowlanej PMR - ocena aktualnego tempa rozwoju branży
 • Najważniejsze trendy rynkowe – wnioski z najnowszych badań PMR wśród małych i dużych firm wykonawczych
Sesja pytań i odpowiedzi

10:35

OCENA SEKTORA OKIEM WYKONAWCÓW
Gwałtowny wzrost i co dalej. Wyzwania branży i strategie ‘na zakręcie’: zasoby, finansowanie, rozwój.

Moderator: Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

Paneliści:
Artur Popko, Członek Zarządu, BUDIMEX
Piotr Kledzik, Prezes Zarządu, PORR
Józef Adam Zubelewicz, Prezes Zarządu, ERBUD
Bartłomiej Kłos, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych KARMAR
Leszek Marek Gołąbiecki, Prezes Zarządu UNIBEP
Jan Styliński, Prezes Zarządu, PZPB

11:25

Przerwa na kawę

11:45

DANE i PROGNOZY PMR:
Wartość rynku materiałów budowlanych i scenariusze rozwoju: formaty, siła nabywcza, dynamika sprzedaży
Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR
Jarosław Frontczak, Dyrektor Sektora Retail, PMR

 • Rekordowe wyniki w branży materiałów budowlanych -
  jaki jest jeszcze potencjał na polskim rynku?
 • Dynamika i przewidywalność cen - kto zyska, kto straci?
 • Dystrybucja materiałów budowlanych - ocena udziału poszczególnych kanałów sprzedaży na rynku
 • Perspektywa odbiorców - wnioski z najnowszych badań PMR wśród małych i dużych firm wykonawczych
Sesja pytań i odpowiedzi

12:00

OCENA RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Konsekwencje zmian i kluczowe wyzwania rynku materiałów budowlanych oraz ich dystrybucji - innowacje, marże, współpraca

Moderator:
Tomasz Boruc, Dyrektor Zarządzający, SHE ZPDE, ZHI
Paneliści:
Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu, SiG
Ryszard Jędrzejewski, Prezes Zarządu, INSTAL KONSORCJUM
Piotr Kozina, Pełnomocnik Zarządu ds. Strategiczno - Operacyjnych, GRUPA PSB HANDEL
Piotr Dauksza, Prezes Zarządu, H+H

12:45

NOWE TECHNOLOGIE w BUDOWNICTWIE
Digitalizacja, IoT, BIM, Automatyka – trendy, potencjał, perspektywy
Paweł Olszynka, Dyrektor Sektora ICT, PMR

12:55

Lunch


ANALIZA SEKTOROWA

RYNEK MIESZKANIOWY

13:45

DANE I PROGNOZY PMR
Rządowe zapowiedzi a sytuacja w sektorze – główne wskaźniki i prognozowane zmiany w budownictwie jednorodzinnym oraz wielomieszkaniowym
Michał Bundyra, Główny Ekonometryk, PMR
Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Ocena wielkości rynku 2018 oraz szacowanej dynamiki na 2019 r.
  Jak duża przestrzeń na wzrost pozostanie - porównanie wskaźników Polski i wybranych krajów
 • Wpływ programów rządowych na rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • Wzrost mobilności Polaków - nowy typ klienta?
 • Deweloper czy inwestor indywidualny - kto rządzi na rynku?
  Przegląd najważniejszych inwestycji, wyników sprzedaży i strategii wiodących deweloperów
Sesja pytań i odpowiedzi

14:05

DYSKUSJA PANELOWA
Popyt na rynku a planowane projekty – kolejne rekordy sprzedaży? Ocena potencjału, realizacja projektów oraz strategie inwestycyjne w sektorze mieszkaniowym

Moderator:
Jarosław Jędrzyński, , Redaktor, RYNEKPIERWOTNY.PL
Paneliści:
Andżelika Cieślowska, Prezes Zarządu, DORACO
Andrzej Czapczuk, Wiceprezes Zarządu, F.B.I. TASBUD
Nikodem Iskra, Prezes Zarządu, MURAPOL
Agnieszka Maliszewska, Wiceprezes Zarządu, WIKANA
Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu, BGK NIERUCHOMOŚCI

RYNEK KOMERCYJNY

14:50

DANE I PROGNOZY PMR
Rozwój w regionach i najbardziej perspektywiczne segmenty - inwestycje, wskaźniki, scenariusze rozwoju 2019

Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR

 • Rekordowa wielkość branży budownictwa komercyjnego -
  co za nią stoi?
 • Kluczowe segmenty budownictwa niemieszkaniowego
 • Strategie największych inwestorów oraz przegląd najważniejszych projektów
 • Ocena potencjału rynków lokalnych vs. największych aglomeracji, rynek gruntów
Sesja pytań i odpowiedzi

15:10

DYSKUSJA PANELOWA
Strategie inwestycyjne 2019 i najbardziej perspektywiczne formaty – wiodące trendy, obszary wyzwań i rozwój w regionach

Moderator:
Mira Kantor-Pikus, Partner, Equity, Debt & Structured Finance, CUSHMAN & WAKEFIELD
Paneliści:
Jadwiga Kosińska, ‎Country Construction Officer, HB REAVIS
Marcin Panek, Capital Resources Director, GOLUB GETHOUSE
Piotr Skalski, Prezes Zarządu, SKALSKI
Jarosław Wnuk, Dyrektor Generalny, BLUEHOUSE CAPITAL POLAND

15:50

Przerwa kawowa

INFRASTRUKTURA

16:10

DANE I PROGNOZY PMR
Kondycja sektora i realizacja projektów w świetle najnowszych danych – punkty krytyczne, finansowanie i prognozowane scenariusze

Agnieszka Kurzemska, Ekspert Analiz Rynku, PMR
Joanna Lorenz, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych, PMR

 • Wpływ polityki rządowej i samorządowej na rozwój budownictwa infrastrukturalnego
 • Możliwy wzrost liczby upadłości - co sprawia, że jest prawdopodobny
 • Struktura branży: wielkość i dynamika poszczególnych podsegmentów
 • Przegląd największych inwestycji inżynieryjnych zakontraktowanych w 2018 r.
Sesja pytań i odpowiedzi

16:30

DYSKUSJA PANELOWA
Planowane projekty vs. realizacja – obszary zagrożeń, przyszłe strategie i możliwe strategie współpracy w oczach praktyków

Moderator: Kazimierz Krupa, Publicysta, PZPB
Wśród zaproszonych Panelistów:
Jacek Gryga Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA
Marcin Lewandowski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Trakcja PRKiI
Mariusz Serżysko, Dyrektor Generalny, PBDiM
Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP PLK
Artur Pielech, CEO i Prezes Zarządu, FBSerwis

17:20

Podsumowanie i kluczowe wnioski z Forum

Koktail

17:30

Koktail networkingowy i wystawa obrazów
Zapraszamy do kontynuacji rozmów w nieformalnej atmosferze i doborowym towarzystwie.
Wystawa obrazów poświęconych budownictwu, architekturze i infrastrukturze to idealne tło do podsumowań i pogłębienia relacji.

18:30

Zakończenie Forum