PREMIERA RAPORTU!

Jak co roku, uczestnicy forum, mają możliwość otrzymania w pierwszej kolejności i specjalnej cenie, niepublikowanych danych pochodzących z najnowszego raportu PMR:
„Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2020 - Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025”.


Raport zawiera m.in.

  • Bazę 1 000 największych planowanych i realizowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
  • Prognozy rozwoju do 2025 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
  • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
  • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniunktury
  • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
  • Ocenę możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
  • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, centra logistyczne, hotele, centra handlowe) 

Dla uczestników Forum raport taniej