Dobra koniunktura w budownictwie przekłada się na pozytywne prognozy. Doroczna branżowa debata „VI Forum Budownictwo w Polsce” za nami!

7 października, jak co roku spotkaliśmy się w gronie blisko 150 kluczowych przedstawicieli branży, aby omówić sytuację w sektorze oraz aktualne prognozy na kolejny rok. 90% obecnych na sali uczestników Forum stanowili przedstawiciele zarządów firm, realnie wpływających na kształt sektora budowlanego w Polsce. Wydarzenie, które ponownie potwierdziło swój opiniotwórczy charakter, było okazją do otrzymania z pierwszej ręki najnowszych wskaźników i prognoz PMR.

 

Problemy ze stroną podażową nie odwrócą tendencji wzrostowej

Problemy z silnie drożejącymi materiałami budowlanymi oraz ich dostępnością stanowią obecnie najbardziej doskwierające firmom budowlanym bariery bieżącej działalności. Tylko nieco mniej dotkliwe w ocenie firm budowlanych są kłopoty z dostępnością pracowników, i to zarówno wykwalifikowanych specjalistów, jak i podstawowej siły roboczej. Korzystne oceny sytuacji rynkowej po stronie zgłaszanego popytu sprawiają jednak, że ogólne oceny koniunktury budowlanej są pozytywne. Bieżący odczyt indeksu koniunktury rynkowej PMR jest optymistyczny – poziom 19,4 pkt jest najlepszą wartością wskaźnika zarejestrowaną od 2018 r. Dobra koniunktura budowlana przekłada się na pozytywne wyniki budownictwa, które jako jedna z nielicznych branż uniknęło spadku w 2020 r. Prognoza analityków PMR zakłada, że wartość rynku budowlanego w 2021 r. wzrośnie w ujęciu realnym o ok. 2,2%.

Podczas Forum odbyło się kilka paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział czołowi przedstawiciele sektora: generalni wykonawcy, przedstawiciele sektora zamówień publicznych, deweloperzy, producenci materiałów budowlanych, przedstawiciele branży finansowej (m. in. Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Związek Banków Polskich, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek Firm Deweloperskich, Centralny Port Komunikacyjny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Budimex, Skanska, PORR, Unibep, Mirbud, Polimex-Mostostal, Mota Engil, Doraco, KUKE, BOŚ Bank, Lafarge Polska, SIG, Polskie Sieci Energetyczne).

Podczas debat doszło do kilku ciekawych dyskusji, w które aktywnie włączali się uczestnicy wydarzenia obecni na sali. Marek Zuber dyskutował o przyszłości sektora budowlanego z Dariuszem Blocherem, Krzysztof Pietraszkiewicz przedstawiał wizję wspierania branży przez sektor bankowy, a Mikołaj Wild ogłosił początek wielkiego programu inwestycyjnego – umowę ramową na prace projektowe dotyczące linii kolejowych biegnących do CPK. Wśród postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli branży najczęściej powtarzającym się głosem była potrzeba zmian w mechanizmach waloryzacji, tak, by obejmowała ona nie tylko roboty kolejowe i drogowe – ale wszystkie kontrakty budowlane i by waloryzacja odpowiadała realiom rynkowym. Ważną deklaracją podczas Forum był apel prezesa Budimeksu Artura Popko do prezesa CPK Mikołaja Wilda, by nie wątpić w zdolności organizacyjne i przerobowe polskich firm, które przy odpowiedniej koordynacji prac podołają wielkim projektom realizacyjnym.

Do zobaczenia za rok!

W imieniu organizatora, firmy PMR, dziękujemy wszystkim uczestnikom i panelistom wydarzenia za doskonałą atmosferę, otwartość i merytoryczne dyskusje. Partnerom wydarzenia, w tym w szczególności  Polskiemu Związkowi Pracodawców Budownictwa – głównemu partnerowi branżowemu oraz firmie XPLUS – partnerowi strategicznemu oraz wszystkim partnerom medialnym dziękujemy za wsparcie merytoryczne, finansowe oraz medialne.

FOTORELACJA 2021