PROGRAM FORUM​

9:00
Rejestracja i poranna kawa
9:30
Otwarcie Forum (PMR) i sesja networkingowa

BUDOWNICTWO 2021: SCENARIUSZE ZA ZAKRĘTEM

9:45

WYSTĄPIENIE PIOTRA KUCZYŃSKIEGO, ANALITYKA RYNKÓW FINANSOWYCH

Perspektywy makroekonomiczne gospodarki polskiej
10:05

WYSTĄPIENIE HUBERTA NOWAKA, PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowe prawo zamówień publicznych – ważny, proaktywny czynnik rozwoju budownictwa i infrastruktury
10:20

PROGNOZY I DANE PMR

Rynek budowlany 2020 w liczbach – kluczowe trendy, projekty i prognozowane zmiany, najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju
 • Wyniki branży w 2019 r. i prognozy na 2020 r.– najważniejsze wskaźniki
 • COVID-2019 – czy, kiedy i w jaki sposób uwidoczni się wpływ pandemii w sektorze budowlanym
 • Najważniejsze trendy rynkowe – wnioski z najnowszych badań PMR
 • Sesja pytań i odpowiedzi
10:40

OCENA SEKTORA OKIEM WYKONAWCÓW – DYSKUSJA PANELOWA

Budownictwo – kluczowy obszar dla stabilizacji sytuacji gospodarczej. Jak sektor i firmy radzą sobie w obliczu niespodziewanych zmian i otoczenia pod wpływem COVID-19? Jakie strategie przyjąć w nowej sytuacji rynkowej?
Moderator Roman Młodkowski, Prezes Zarządu, Redaktor, BIZNES24

Paneliści

11:35
Przerwa na kawę

MATERIAŁY BUDOWLANE I DYSTRYBUCJA

12:00

PROGNOZY I DANE PMR

Sytuacja na rynku materiałów budowlanych – aktualne tendencje rynkowe, prognozy cen i zmiany w dystrybucji
 • Wyniki badania rynku DIY w Polsce
 • Główne wnioski z badania planów remontowych Polaków
 • Ocena sytuacji w produkcji wybranych materiałów budowlanych i możliwe scenariusze rozwoju
 • Sesja pytań i odpowiedzi
12:20

RYNEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH OKIEM PRAKTYKÓW – DYSKUSJA PANELOWA

Analiza zmian w sektorze oraz kierunek na przyszłość. Trendy energooszczędności – co obecnie determinuje trendy zakupowe na rynku materiałów budowlanych? Prognoza na 2021 r. – wyzwania stojące przed producentami/dystrybutorami w dobie COVID-19
Moderator Krystian Gryzło, Consulting Department Manager, PMR

Paneliści

13:10
Lunch

RYNEK BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO – ANALIZA SEKTOROWA

14:10

PROGNOZY I DANE PMR

Obraz rynku – wskaźniki i prognozowane zmiany w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym
 • Potencjał inwestycji deweloperskich w świetle zmian – kluczowe trendy i scenariusze rozwoju
 • Przekrój segmentów rynku niemieszkaniowego – ochłodzenie inwestycyjne: co z nowymi projektami?
 • Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego i komercyjnego: trwałe zmiany formatów rynku?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
14:30

PRZETASOWANIA NA RYNKU, ZMIANY STRATEGII W ODPOWIEDZI NA OBECNĄ SYTUACJĘ RYNKOWĄ? – DYSKUSJA PANELOWA

Moderator Szymon Jungiewicz, Dyrektor Sektora Budownictwa, PMR
 • Rynek mieszkaniowy: Jak głęboka będzie korekta na rynku mieszkaniowym – czy i kiedy rynek wróci do poziomów obserwowanych w 2019 r.?
 • Rynek komercyjny: Nieuchronne zmiany, nowy obraz rynku nieruchomości. Jak nowa rzeczywistość wpłynie na strategie inwestycyjne w poszczególnych segmentach rynku?

Paneliści

EFEKTYWNOŚĆ W FIRMACH – TECHNOLOGIA I FINANSE

15:30

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ

Innowacje w firmach budowlanych – wizja „Budownictwa 4.0”
 • Czy budownictwo podda się trendowi automatyzacji i digitalizacji w sytuacji problemów kadrowych i ograniczonych możliwości innych form konkurencji?
 • Co z adopcją BIM w polskich realiach?
15:50

CZY BUDOWNICTWO TO RYZYKO ? FINASOWANIE ROZWOJU BUDOWNICTWA – DYSKUSJA PANELOWA

Niepewny czas na rynku finansowym: Czy obecnie budownictwo to ryzyko? Sposoby na efektywne finansowanie rozwoju rynku budowlanego.
Moderator Damian Każmierczak, Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Paneliści

16:35
Przerwa kawowa

RYNEK INFRASTRUKTURY – ANALIZA SEKTOROWA

16:55

PROGNOZY I DANE PMR

 • Zaawansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przegląd sytuacji w poszczególnych segmentach.
 • Scenariusze rozwoju rynku inżynieryjnego – które segmenty poza drogami i koleją maja największe szanse na wzrost aktywności inwestycyjnej?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
17:15

CZAS INFRASTRUKTURY – DYSKUSJA PANELOWA

Moderator Kazimierz Krupa Redaktor Naczelny „Euroinfrastruktury XXI w”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Budownictwo infrastrukturalne – stabilizator sytuacji gospodarczej w Polsce.
 • Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych szansą na stabilizację dla branży.
 • Do zakończenia obecnej perspektywy budżetowej coraz mniej czasu. Jak firmy radzą sobie w obecnej sytuacji i co stanowi największe zagrożenie?

Paneliści

18:05
Podsumowanie i zakończenie V Forum Budownictwo w Polsce 2021